Супер средство от монилиоза. Лечим заболевания вишни, черешни, яблони, груши